เงื่อนไขในการขอคืนสินค้า

ทางบริษัทฯ มีนโยบายการคืนสินค้า ในกรณีที่ระบุไว้ ตามเงื่อนไขด้านล่างเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการขอคืนสินค้า

1. สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด

 • ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอคืน ที่แผนกบริการลูกค้า ซิลิคอน สตูดิโอ ที่เบอร์ 09-5491-9995 หรือsupport@sillicons.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. เพื่อขอทำรายการคืนสินค้า
 • ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอคืน ที่แผนกบริการลูกค้า ซิลิคอน สตูดิโอ ที่เบอร์ 09-5491-9995 หรือsupport@sillicons.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. เพื่อขอทำรายการคืนสินค้า
 • หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติการส่งคืนสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อรับสินค้าดังกล่าวคืนบริษัทฯ
 • ลูกค้าทำการจัดเตรียมสินค้าส่งคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อส่งมอบกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง
 • บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน

2. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน

 • ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ คืนสินค้า และ การรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า ซิลิคอน สตูดิโอ ที่เบอร์ 09-5491-9995 หรือ support@sillicons.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. เพื่อขอทำรายการคืนสินค้า
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาการคืนสินค้า
 • หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติการส่งคืนสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อรับสินค้าดังกล่าวคืนบริษัทฯ
 • ลูกค้าสามารถนำสินค้าพร้อมเอกสารประกอบ ฝากคืนที่ร้านซิลิคอน สตูดิโอ ได้ทุกสาขา หรือทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ( EMS ) หรือนำส่งผ่าน บริษัทขนส่งเอกชน โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อุปกรณ์และกล่องใส่สินค้าครบ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้รับสินค้าจากร้านซิลิคอน สตูดิโอ ไปรษณีย์ (EMS) หรือ บริษัทขนส่งเอกชน พร้อมทำการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไข
 • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน
 • ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า หรือตรวจทดสอบแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า โดยจะทำการเก็บค่าขนส่งปลายทาง

3. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีก ขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องมีการถูกเปิดก่อนรับสินค้า

 • ลูกค้าแจ้งปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน
 • ลูกค้าโทรแจ้งแผนกบริการลูกค้า ซิลิคอน สตูดิโอ ออนไลน์ที่เบอร์ 09-5491-9995 หรือ support@sillicons.com ในวันที่ได้รับสินค้าทันที เพื่อขอปฏิเสธการรับสินค้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ภายใน 15 – 30วัน โดยลูกค้าจัดส่งเอกสารประกอบ ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ซิลิคอน สตูดิโอ ออนไลน์ที่เบอร์ 09-5491-9995 หรือ support@sillicons.com พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับเงินคืนดังนี้ สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าภายใน 7 วัน จากบริษัท ขนส่งเอกชน หรือรับสินค้าที่ ร้านซิลิคอน สตูดิโอ ทุกสาขา และอยากเปลี่ยนใจคืนสินค้า เพื่อขอรับเงินคืน
 • ทำการติดต่อแจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนใจคืนสินค้า ที่ เแผนกบริการลูกค้า ซิลิคอน สตูดิโอ ออนไลน์ที่เบอร์ 09-5491-9995 หรือ support@sillicons.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาการคืนสินค้า
 • หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติการส่งคืนสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อรับสินค้าดังกล่าวคืนบริษัทฯ
 • ลูกค้าทำการพิมพ์แบบฟอร์มขอคืนสินค้า เพื่อใช้ในการนำส่งคืนกลับมายังบริษัทฯ ผ่านบริการบริษัทขนส่งเอกชน หรือ ไปรษณีย์ EMS (ลูกค้ารับภาระค่าขนส่ง และไม่สามารถนำฝากส่งที่ร้านสาขา)
 • ลูกค้าส่งสินค้า พร้อมเอกสาร คืนกลับมายัง บริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขของสินค้าที่ส่งคืน ต้องไม่มีการแกะกล่องสินค้า ( ซีลพลาสติกห่อกล่องสินค้า หรือ สติกเกอร์ปิดกล่อง ไม่ถูกฉีกขาด หรือแกะออก สภาพสินค้าสมบูรณ์ปกติ 100% เหมือนตอนที่ได้รับ)
 • เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบความถูกต้อง บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงิน ตามรูปแบบที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน